Корект Кредит » Поверителност

Поверителност

„КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ” ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”, за което е получила Удостоверение № 415130 от КЗЛД на 01.04.2015 година. Всички наши служителите са запознати и спазват изискванията на Закона за защита на личните данни.

 
„КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ” ЕООД използва предоставените от потребителите лични данни само и единствено за осъществяване на основната дейност на фирмата свързана с отпускане и управление на кредити.

 
Личните данни на потребителите са допълнително защитени от специална криптирана връзка, която не позволява обменящата се информация да бъде прихваната от неоторизирани лица.